contact
Home
Case de marcat datecs
Cantare electronice
Software magazine
Service&Asistenta
Servicii Contabile
Imprimante
Accesorii
Contact

Zona acoperire

Bucuresti

Jud.Ilfov

Jud.Calarasi

Jud.Ialomita

dsystem

 Fiecare persoana sau companie care doreste sa isi procure un sistem
fiscal are nevoie de un sfat in stabilirea configuratiei si de un
raport optim calitate/pret . Alegerea furnizorului devine foarte
importanta si mai ales alegerea unuia care-si respecta promisiunile.

Servicii contabile prin implementarea soft-ului SAGA

Telefon: 0745 113 428

Intre cele mai importante servicii pe care vi le putem oferi, enumeram:

1) Evidenta tehnico-operativa;
2
) Evidenta financiar-contabila.

1) Evidenta tehnico-operativa

Este efectuata de salariatii societatii dvs. care urmeaza procedurile de lucru date de firma noastra:
Procurarea de formulare fiscale si alte formulare cu regim special pentru nevoile proprii pentru care sa intocmeasca Fisa de magazie a formularelor cu regim special pentru fiecare tip de document cu regim special utilizat de societate;
Intocmirea Notelor de Intrare Receptie pentru toate bunurile care sunt achizitionate de societate (materii prime, carburanti, piese de schimb, obiecte de inventar, marfuri, mijloace fixe etc.);
Intocmirea Registrului de casa in lei si in devize;
Intocmirea de facturi pentru bunurile si serviciile efectuate de firma;
Ridicarea si indosarierea extraselor de cont insotite de documente justificative pentru fiecare operatiune;
Intocmirea Registrului de urmarire si evidenta corespondentei;
Intocmirea foii colective de prezenta, document justificativ la intocmirea statelor de salarii;
Intocmirea Contractelor individuale de munca insotite de copii de la documentele descrise in procedura de lucru;
Indosarierea si predarea catre firma de contabilitate a altor cumparari pentru care nu se intocmesc Note de intrare - receptie (facturi de chirii, telefoane, energie electrica, apa, canal, alte servicii etc.);
Consemnarea in ordine cronologica, in documentele justificative, pe care le opereaza, in evidenta tehnico - operativa, toate operatiunile economice financiare legate de desfasurarea activitatii economice a firmei in momentul efectuarii lor;
Pastrarea si preadarea arhivei conform dispozitiilor legale;
Predarea documentele primare (tehnico - operative) la societatea de contabilitate precum si ultimele documente pana la data de 10 ale lunii urmatoare, pe baza de borderou;
Numerotarea tuturor documentelor justificative in care se consemneaza operatiunile economice si financiare de evidenta tehnico - operativa si inregistrarea in registrul de evidenta a formularelor (registru ce este numerotat si sigilat de conducerea societatii beneficiare, odata cu intrarea lor in unitate);
Declararea in termen de 5 zile la organul fiscal teritorial si al sediului social orice deschidere de punct de lucru, birou, depozit etc.;
Declararea in termen de 5 zile la organul fiscal toate conturile deschise;
Comunicarea in termen de 5 zile firmei de contabilitate orice deschidere de punct de lucru, birou, depozit etc, precum si orice modificare inregistrata de Of. Registrul Comertului si orice deschidere de cont bancar;
Depunerea la organele fiscale a declaratiilor fiscale ce au fost intocmite si verificate de firma de contabilitate;
Efectuarea, cel putin odata pe an, a inventarierii patrimoniului societatii in conformitate cu Ordinul MF. Nr. 2388 / 1995 si sa predea listele de inventar in termen de 5 zile de la terminarea inventarului pentru inregistrarea in evidenta contabila a rezultatelor obtinute in urma inventarierii.

2) Evidenta financiar - contabila

Aceasta poate fi realizata in doua moduri:
b.1. Cand este tinuta si intocmita de societatea noastra si presupune:
Intocmirea procedurilor de lucru pentru tinerea si intocmirea evidentei tehnico - operative, de personal si secretariat precum si predarea documentelor justificative intocmite de acestia pentru firma de contabilitate;
Asigurarea de consultanta financiar - contabila, fiscala, de personal intregului personal al societatii dumneavoastra care participa la tinerea si intocmirea evidentei tehnico - operative, de personal si secretariat;
Asigurarea confidentialitatii si securitatii informatiilor, cifrei de afaceri si a lucrarilor executate;
Evaluarea patrimoniului conform reglementarilor legale in vigoare;
Intocmirea evidentei financiar - contabile pe baza documentelor justificative primite, respectiv:
Balanta de Verificare
Balante analitice de verificare, furnizori, clienti, debitori, creditori ce permit cuplarea cu componenta pe documente in stabilirea soldului lunar;
Registrul Jurnal General;
Registrul Jurnal Inventar;
Registrul Cartea Mare;
Intocmirea de Declaratii la
Bugetul de Stat;
Bugetul Local;
Bugetul asigurarilor sociale de stat;
Bugetul asigurarilor pentru somaj;
Fondul de accidente.
Intocmirea Decontului de TVA si Decontului de accize, dupa caz;
Intocmirea Jurnalului de Cumparari (desi legea prevede ca acestea se intocmesc in momentul efectuarii cumpararilor, pe riscul clientului, acesta poate fi intocmit de societatea de contabilitate);
Intocmirea Bilantului semestrial si anual;
Intocmirea Declaratiei de impozit pe profit anual (societatea noastra o intocmeste si o pune la dispozitia conducerii societatii dumneavoastra lunar);
Intocmirea Raportului de Gestiune in numele administratorilor cu ocazia depunerii bilanturilor semestriale si anuale;
Intocmirea lunara a unui Raport cu privire la deficientele constatate in intocmirea documentelor justificative tehnico - operative;
Intocmirea de Instructaje periodice la solicitarea clientului, a personalului propriu;
Reprezentarea societatii in fata organelor de control;
Intocmirea fiselor fiscale (FF1, FF2);
Intocmirea ordinelor de plata pentru obligatiile la Bugetul de Stat, Bugetul asigurarilor sociale de sanatate, Bugetul pentru somaj;
Predarea in termen de 10 zile de la data ultimului document justificativ clientului a evidentei financiar - contabile pentru depozitarea corespunzatoare a acesteia la sediul clientului;
Propunerea de achizitionare a programului de gestiune in vederea intocmirii computerizate a evidentei tehnico - operative, soft compatibil cu programul nostru de contabilitate;
Stabilirea circuitului si arhivarea documentelor financiar - contabile a societatii;
Punctul de vedere referitor la destinatiile profitului net, propuse de consiliul de administratie;
Alte prestari la solicitarea clientului.
b.2. Cand este tinuta si intocmita de salariatii societatii dvs. sub indrumarea si controlul societatii noastre presupune:
Intocmirea procedurilor de lucru pentru tinerea si intocmirea evidentei tehnico - operative, de personal si secretariat precum si predarea documentelor justificative intocmite de acestia pentru firma de contabilitate;
Asigurarea de consultanta financiar - contabila, fiscala, de personal intregului personal al societatii dumneavoastra care participa la tinerea si intocmirea evidentei tehnico - operative, de personal si secretariat;
Asigurarea confidentialitatii si securitatii informatiilor, cifrei de afaceri si a lucrarilor executate;
Evaluarea patrimoniului conform reglementarilor legale in vigoare;
Verificarea si certificarea Intocmirea evidentei financiar - contabile pe baza documentelor justificative primite, respectiv:
Balanta de Verificare
Balante analitice de verificare, furnizori, clienti, debitori, creditori ce permit cuplarea cu componenta pe documente in stabilirea soldului lunar;
Registrul Jurnal General;
Registrul Jurnal Inventar;
Registrul Cartea Mare;
Verificarea si certificarea Declaratiilor privind:
Bugetul de Stat;
Bugetul Local;
Bugetul asigurarilor sociale de stat;
Bugetul asigurarilor pentru somaj;
Fondul de accidente.
Verificarea Decontului de TVA si Decontului de accize, dupa caz;
Verificarea Jurnalului de Cumparari (desi legea prevede ca acestea se intocmesc in momentul efectuarii cumpararilor, pe riscul clientului, acesta poate fi intocmit de societatea de contabilitate);
Verificarea si certificarea Bilantului semestrial si anual;
Verificarea Declaratiei de impozit pe profit anual (societatea noastra o intocmeste si o pune la dispozitia conducerii societatii dumneavoastra lunar);
Verificarea Raportului de Gestiune in numele administratorilor cu ocazia depunerii bilanturilor semestriale si anuale;
Intocmirea lunara a unui Raport cu privire la deficientele constatate in intocmirea documentelor justificative tehnico - operative;
Intocmirea de Instructaje periodice la solicitarea clientului, a personalului propriu;
Reprezentarea societatii in fata organelor de control;
Verificarea fiselor fiscale (FF1, FF2);
Stabilirea circuitului si arhivarea documentelor financiar - contabile a societatii;
Punctul de vedere referitor la destinatiile profitului net, propuse de consiliul de administratie;
Alte prestari la solicitarea clientului.

[Home] [Case de marcat datecs] [Cantare electronice] [Software magazine] [Service&Asistenta] [Servicii Contabile] [Imprimante] [Accesorii] [Contact]